Waarom Vrienden van de Stamceldonorbank?
Welkom op de website van de Vrienden van de Stamceldonorbank!

 

De Vrienden van van de Stamceldonorbank is een actief ondernemersnetwerk dat zich al een aantal jaren heeft verbonden aan een goed doel: het belangrijke werk van Matchis (vh Stamceldonorbank). Matchis speelt een essentiële rol in het proces van stamceldonatie en is voor haar werkzaamheden grotendeels afhankelijk van giften. De Vrienden van de Stamceldonorbank organiseren samen elk jaar verschillende acties om op die manier te zorgen voor extra financiële middelen vanuit het bedrijfsleven. Mede door uw steun aan de Vrienden van de Stamceldonorbank kan Matchis haar goede werk blijven doen. Wilt u zich aanmelden als stamceldonor of wilt u eerst meer informatie, stuur dan een mail naar donor.registration@matchis.nl

Hier kunt u zich aanmelden als stamceldonor of wilt u eerst meer informatie, stuur dan een mail naar donor.registration@matchis.nl

De Vrienden van de Stamceldonorbank
Hans Jansen en Jos van den Biggelaar namen in 2008 het initiatief om de stichting Vrienden van de Stamceldonorbank op te richten. Deze stichting is uitgegroeid tot een inmiddels levendige businessclub met meer dan 40 ondernemers. Samen vormen we, de leden, een solide basis voor tal van activiteiten: we kunnen daadwerkelijk iets voor het goede doel doen.

Met onze contributiegelden en met de fondsenwerving verbonden aan alle activiteiten die we organiseren, staan we de Stamceldonorbank financieel bij. En dat doen we ook met raad en daad door inzet van onze kennis, kunde en onze professionele contacten.

Daarnaast is onze businessclub een goed platform voor ons, ondernemers, om maatschappelijk verantwoord te netwerken tijdens onze verschillende verrassende activiteiten, die altijd in het teken staan van het goede doel waaraan we ons hebben verbonden.

Sinds 22 juni 2009 heeft de Stichting de ANBI status. Deze afkorting staat voor Algemeen Nut Beogende Instelling hetgeen betekent dat giften fiscaal aftrekbaar zijn voor particulieren.

Aon Nederland steunt de Stichting met een substantieel bedrag in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen waardoor de Stichting vanaf het begin voldoende financiële middelen tot haar beschikking had en nog altijd heeft om de lopende activiteiten te kunnen bekostigen. Het bestuur is dan ook bijzonder verheugd en spreekt haar dank en erkentelijkheid uit naar Aon Nederland voor het mogelijk maken van de zo belangrijke opstart.

Ook zijn er diverse bedrijven die geheel belangeloos extra meegewerkt hebben aan de totstandkoming van de Stichting alsmede de verdere vormgeving. In dit kader noemen wij naast Aon Nederland graag: BGH Accountants, MJFP financiële planning, Jasper Wolters Grafisch ontwerpburo, Bart Nijs Vakfotografie, Organisatie en adviesbureau  Paul Schmitz, Mediamail en Eberson & Zo.

Wij steunen de stamceldonorbank u ook?
MediaMail
CORPORATE MATCH
AON
BEDRIJFSPOLI
BGH
DAR
DOLFIJN WONEN
GENIUM GROUP
JACK MULLER
KALIBER
KIWANIS
KOMPAS BHV
KONING WILLEM COLLEGE
KWAKKERNAAT
LEENDERS
MEDOX
MERACHEM
MJFP
PENTRAX
STRIK
TAALFACTOR
UTASE
VALK
VWGNIJHOF
Nijmegen Business
HEGOED
ROB GIELING
NAMEN
Hekkelman
Het werk van de stamceldonorbank
Zeer ernstig zieke kinderen en volwassenen (meestal met leukemie) hebben stamcellen vaneen gezonde donor nodig om weer beter te kunnen worden. Vaak is dit de enige manier om te kunnen overleven. Ongeveer 30% van de patiënten vindt binnen hun familie een geschikte donor. 70% is dus afhankelijk van vrijwillige onverwante stamceldonors.

Binnen het Radboud houdt een gespecialiseerd team van professionals zich dagelijks bezig met de zoektocht naar een passende donor voor patiënten die afhankelijk zijn van een stamceltransplantatie om te kunnen overleven. Letterlijk levensbelangrijk werk. Zij maken het mogelijk dat de juiste donoren en patiënten elkaar kunnen vinden.

In het verleden waren de gezinnen groot en kon men vaak wel een match maken met een broer of zus. Helaas is dat tegenwoordig lang niet meer zo vanzelfsprekend en is men aangewezen op een donor van buiten de familie. Om deze donors te kunnen traceren is Matchis (vh Stamceldonorbank) opgericht. Door hun werk heeft men in de afgelopen jaren al veel patiënten kunnen genezen. Patiënten die anders ten dode waren opgeschreven.

Nu is het vreemde en wrange dat er wel veel overheidssubsidie is voor allerlei vormen van stamcelonderzoek, maar dat er géén subsidie is voor het opzetten, onderhouden en uitbreiden van de Stamceldonorbank. Hiervoor is men volledig aangewezen op giften van derden.

actie foto golftoernooi
Het bestuur van de stamceldonorbank
Vera van Benthem | Bestuurslid

Vera van Benthem

Margot van den Akker | Communicatie

Margot van den Akker

Thijs de Baaij / Bestuurslid

Thijs de Baaij

Sponsoractiviteiten Vrienden van de Stamceldonorbank
Het 7e golftoernooi van de Vrienden van de Stamceldonorbank op woensdag 7 september 2016 was weer een groot succes!
Klik hier voor de foto’s van het golftoernooi.
DSCN0763

Maar liefst 140 deelnemers namen deel aan dit goed georganiseerde evenement. De locatie, het weer en de verzorging waren perfect. En de opbrengst van het evenement is dan ook weer fantastisch! Uiteraard werd er tijdens het golftoernooi stil gestaan bij het werk van stichting Matchis. Sjef Smeets, ex-patiënt deelde zijn indrukwekkende verhaal met de aanwezigen. Aan het einde van de avond overhandigde door Mathieu Fluit, voorzitter van de “Vrienden Van” een cheque met het bedrag van €28.000 aan Carina Mijnarends en Margot van den Akker van stichting Matchis. Dit fantastische bedrag wordt geheel ingezet voor de actieve donorwerving, typering van nieuwe stamceldonoren.

Het 6e golftoernooi van de Vrienden van de Stamceldonorbank op woensdag 9 september 2015 was weer een groot succes! Klik hier voor de foto’s van het golftoernooi.
DSCN0763

Maar liefst 167 deelnemers namen deel aan het goed georganiseerde evenement. De locatie, het weer en de verzorging waren perfect. De opbrengst van het evenement is dan ook fantastisch! Aan het einde van de avond is door Mathieu Fluit, voorzitter van de “Vrienden Van” een cheque met het bedrag van €27.000 overhandigd aan Nicole Blijlevens, professor op de afdeling hematologie in het Radboudumc en voorzitter van het bestuur Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen. Citaat Nicole Blijlevens “Met dit fantastische bedrag kunnen wij veel donoren laten registreren. Iedere nieuwe donor is een kans op toekomst voor patiënten die behandeld worden voor een levensbedreigende bloedziekte”.

Benefiet Voetbalfestijn op zondag 26 oktober 2014

Supergeslaagde middag en avond in Irishpub The Shamrock in Nijmegen. Een spannende wedstrijd Manchester United – Chelsea, goed voetbal, verslag door Dennis Gentenaar, en daarna een heel goed optreden van SCRUM. Mathieu Fluit, voorzitter van de Vrienden Van, overhandigde de opbrengst van het evenement aan de Stamceldonorbank. Een cheque van €4.000,–! Dit bedrag wordt geheel besteed aan het werven en registreren van nieuwe stamceldonors. Dank iedereen!

Voetbalfestijn Flyer_zondersnijtekens

Scrum

5e Benefiet Golfevenement van de Vrienden van de Stamceldonorbank op de
Golfbaan het Rijk van Nijmegen te Groesbeek

Op woensdag 10 september is voor de 5e keer het benefiet Golftoernooi van de Vrienden van de Stamceldonorbank gehouden. Maar liefst 176 deelnemers zijn gestart op 45 holes tegelijk.
In een ontspannen sfeer werden de zakelijke en vriendschappelijke banden tussen de verschillende deelnemers aangehaald. Tijdens de wedstrijd zijn de golfers voortdurend getrakteerd op de nodige culinaire traktaties en versnaperingen. De verzorging was perfect! Lees hier  het persbericht verloop golftoernooi.

Uitreiking van de cheque van 30.000 euro door Mathieu Fluit aan Michel Schaap

Uitreiking van de cheque van 30.000 euro door Mathieu Fluit aan Michel Schaap

Bekijk hier de foto’s van het golftoernooi.

Persbericht van het Golftoernooi in De Nederlandse Golfkrant van oktober 2014.

 

IJshockeyteam de Devils
Nijmegen Devils speelt dit jaar voor het eerst in een shirt, dat niet gesponsord wordt, maar Nijmegen Devils heeft zelf een goed doel gezocht, om aandacht op te vestigen. Op zondag 13 oktober 2013 werden de shirts officieel voor het eerst gedragen en prijkt op de voorzijde het logo van de Stamceldonorbank en op de achterzijde het logo van de Vrienden van de Stamceldonorbank. Een geweldig initiatief, dat wij enorm waarderen! Medewerkers van de Stamceldonorbank en van de Vrienden Van waren aanwezig bij de presentatie van de nieuwe wedstrijdshirts en vervolgens bij de eerste officiële thuiswedstrijd, om de beker.Sinds oktober 2013 mogen wij dit geweldige team ook als onze ambassadeurs beschouwen. Naast de aandacht die zij via hun outfit, website en benefietwedstrijd vragen, heeft het merendeel van het team zich aangemeld als stamceldonor. We hopen dat veel jonge sportieve mensen hun voorbeeld volgen.

patientijshockey

Benefiet golftoernooi 11 september 2013

Op woensdag 11 september is voor de 4e keer het benefiet Golftoernooi van de Vrienden van de Stamceldonorbank gehouden op de Golfbaan Het Rijk van Nijmegen. Maar liefst 150 deelnemers startten op 45 holes tegelijk. In een ontspannen sfeer werden de zakelijke en vriendschappelijke banden tussen de verschillende deelnemers aangehaald. Tijdens de wedstrijd werden de golfers voortdurend getrakteerd op culinaire versnaperingen. De verzorging was eerste klas. Na de borrel met barbecue volgden een loterij en veiling met begerenswaardige prijzen als golfarrangementen, een scooter, een hotelovernachting, een flatscreen televisie, een aantal kunstwerken, en nog meer. Speciaal te gast waren Edwin (stamceldonor) en Frankwin (ex- patiënt). Beiden vertelden hun aangrijpende verhaal over ziektebeeld, donatie, genezing, het belang van stamceldonoren en het werk van de Stamceldonorbank. De deelnemers en de vele sponsoren uit Nijmegen en omgeving ondersteunden het initiatief met hun belangeloze medewerking en met het ter beschikking stellen van prijzen voor de loterij en veiling. De opbrengst van het evenement is geweldig! Aan het einde van de avond werd door Mathieu Fluit, voorzitter van de “Vrienden Van”, €23.000 overhandigd aan Michel Schaap, hematoloog in het UMC St Radboud en directeur van de Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen. Citaat Michel Schaap “Dit fantastische bedrag gaan wij geheel besteden aan het werven, typeren en registreren van stamceldonors. Iedere nieuwe donor is een kans op leven voor volwassenen en kinderen die behandeld worden voor een levensbedreigende bloedziekte!”
aanmelden

 

Eerste Vriendenavond in 2013 op 23 april.
Te gast deze avond was Paul van Ernich. Voor iedereen die deze avond verstek moest laten gaan … Renske Valk schildert een amateur-aquarelletje.

“Na een hectische dag bij de uitgever in Meppel besluit ik maar in één keer door te rijden naar de golfbaan Rijk van Nijmegen. Ik ga (eindelijk) weer eens naar een avond van de Vrienden van de Stamceldonorbank. Als ik de club binnenga, tref ik 7 bekende gezichten rond de tafel. Hé, dat zijn er niet zo veel. Na het goedkeuren van de jaarrekening, hebben we het er even over. Groot succes is natuurlijk het jaarlijkse golftoernooi. Maar de opkomst op dit soort ‘reguliere’ avonden wordt minder en ook het aantal Vrienden kent niet meer de steile groeicurve die er ooit was. Tijd voor een nieuwe campagne, en we besluiten daar op korte termijn nog even over verder te denken. Ikzelf ben eigenlijk ook wel wat op afstand geraakt, zo gaat dat in de drukte van het professionele bestaan. Ik besluit dus maar met hernieuwde inzet te beginnen met werven van Vrienden.

Ik schreef ‘7 bekenden gezichten rond de tafel’ … dat klopt gedeeltelijk. Want tussen hen ook een onbekend gezicht, namelijk dat van Paul van Ernich, schilder van portretten en stillevens met de kwastvoering van een oude meester. Lees meer: Eerste Vriendenavond in 2013 op 23 apr

23_april_2013_Vriendenavond_met_Paul_van_Ernich
portret van vijfjarige dochter van Paul van Ernich

Goed doel van Ondernemersgala Wijchen
Op 26 oktober 2012 wordt de ondernemer van het jaar 2012 uit Wijchen e.o. gekozen, met als afsluiting het feestelijke ondernemersgala! Ook dit jaar verbindt Stichting Ondernemersgala Wijchen een goed doel  aan het evenement. Dit jaar is dat de Stichting Stamceldonorbank Europdonor Nijmegen. Wij zijn hier reuze blij mee.

Doneert u ook aan de stamceldonorbank?
IDEAL_MOLLIE_BETALEN_DONEREN_AQZSUAWWMX

Bank:


Bedrag:


Activiteiten Vrienden van de Stamceldonorbank 2017
Het 8e golftoernooi van de Vrienden van van de Stamceldonorbank wordt gehouden op woensdag 6 september 2017.
Meer informatie over het toernooi en aanmelden leest u in de Golftoernooi Uitnodiging 2017 of stuur een mail naar: margot.vandenakker@matchis.nl­

Golftoernooi 2017 Aanmeldformulier (printversie)
—————————————————————————————————-
AANMELDFORMULIER (digitaal)

Ik steun graag dit initiatief van Vrienden van Matchis (vh Stamceldonorbank) en meld mij aan voor het 8e Golftoernooi op 6 September 2017 a.s op het Rijk van Nijmegen met:

Het golftoernooi start om 10.30 uur

Individuele inschrijvingen à €275,- Aantal personen

Als u een vriend bent ontvangt u een korting van €25,-

Flight voor 4 personen à €1100,- Aantal personen

Afterparty-arrangement à €100,- Aantal personen


Factuur op naam van (bedrijf)

Adres

Telefoonnummer

Postcode

Woonplaats

Email

Website

 

 

 

Neem contact op met de Vrienden van de Stamceldonorbank
De Vrienden van de Stamceldonorbank is bereikbaar:

Postadres

Matchis Nijmegen
t.a.v. Vrienden van de Stamceldonorbank
Antwoordnummer 1754
6500 VB Nijmegen
Mail:margot.vandenakker@matchis.nl­
Bank: Rabo IBAN: NL67 RABO 0149 1314 02
tnv STG VRIENDEN VAN DE STAMCELDONORBANK NIJMEGEN

Bezoekadres

UMC St. Radboud
Geert Grooteplein zuid 10, E10 route 498, kamer 1.50
6525 GA Nijmegen
Telefoon: 024-3614160
Website: www.matchis.nl

 

KvK nr: 09201136

Handelsnaam: Stichting Vrienden van de Stamceldonorbank

Uw naam (verplicht)

Uw email (verplicht)

Onderwerp

Uw bericht