Test bericht 2

Op dinsdag 26 november van 17.00-19.00 vindt een dynamische inhoudelijke werkconferentie plaats met verschillende stakeholders onder leiding van Gerard Molleman met als uitkomst een gezamenlijke zo concreet mogelijke invulling van waar het Marikenhuis in Nijmegen voor moet gaan staan/ wat ze moet aanbieden. Gerard is projectleider Integraal Gezondheidsbeleid van de academische werkplaats AMPHI in Nijmegen…

Details

Test Bericht

Op dinsdag 26 november van 17.00-19.00 vindt een dynamische inhoudelijke werkconferentie plaats met verschillende stakeholders onder leiding van Gerard Molleman met als uitkomst een gezamenlijke zo concreet mogelijke invulling van waar het Marikenhuis in Nijmegen voor moet gaan staan/ wat ze moet aanbieden. Gerard is projectleider Integraal Gezondheidsbeleid van de academische werkplaats AMPHI in Nijmegen…

Details